top of page

Nenech shnít

Tvé ovoce má potenciál i mimo zahradu. Využij ho a přeměň na Tvůj vlastní destilát!

Vlastní Chutná nejlíp - Ilustrační foto | Úvod
Sad

Vlastní chutná nejlíp

Jsme průvodci tradicí pálení a šetrným hospodařením s plody Země. Snažíme se podporovat výrobu vlastního destilátu a zároveň chránit přírodní zdroje. Připoj se k naší komunitě a objev krásu vlastního destilátu s láskou k přírodě.

Group (1).png

Pěstitelské pálení

Termíny pro výdej Hrobice a Sudličkova Lhota.

Info o ostatních sběrných místech na vážním lístku.

Prosinec

11

Fruit bg (1).png

Naše mise

Zachovat a rozšířit tradici pálení, sdílet znalosti a dovednosti, aby tato vzácná českomoravská tradice neupadla v zapomnění. Zároveň se zaměřujeme na efektivní využívání přebytečných plodů (jablka, švestky, hrušky) a minimalizaci plýtvání. Vytváříme výhodnou alternativu k nákupu komerčních destilátů.

Vlastní Chutná nejlíp - Ilustrační foto | Úvod 3

01

Sesbíráš jablko,

hrušku, švestku

02

Dovezeš ho na sběrné místo

03

Obdržíš vlastní destilát

Vychutnáš nebo daruješ Tvou vlastní lihovinu

Jak to funguje?

Je to jednoduché a profesionálně zaštítěné lihovarníky z lihovaru Sudlička.

Apple bg (1).png

Přivyděláš si

Za každý kilogram ovoce, který je předán sběrnému místu, získáš finanční odměnu. To znamená, že můžeš získat peníze z přebytku ovoce na tvé zahradě a zároveň podpořit ekonomicky udržitelný přístup k přírodě. Jediným krokem se můžeš stát součástí ekologického pěstitelství a spolupracovat na ochraně našeho prostředí.

Poskytneš službu

Založením sběrného místa poskytuješ cennou službu sousedům a společnosti. Pomáháš jim efektivně využít ovoce, které by jinak mohlo být znehodnoceno. Tím přispíváš k omezení plýtvání a zlepšení udržitelnosti.

Navážeš nové kontakty

Sběrné místo představuje příležitost k navázání kontaktu s dalšími lidmi ve tvém okolí. Můžeš se seznámit se sousedy a dalšími pěstiteli, kteří mají zájem o pálení nebo zpracování ovoce. To vytváří prostředí pro sdílení znalostí, tipů a rad, a posiluje komunitní duch.

Zachráníš spoustu ovoce

 

Mnoho pěstitelů čelí situaci, kdy jejich úroda přesahuje jejich vlastní potřeby nebo nemají čas na zpracování plodů. Tím, že umožníš lidem odevzdat své přebytky na sběrné místo, dáváš ovoci nový život a snižuješ množství potravy, která by jinak skončila jako odpad. 

Chceš založit sběrné místo?

Sad
Vlastní Chutná nejlíp - Ilustrační foto | Úvod 4

Vlastní chutná nejlíp

Vytvoř ze svého ovoce autentický poklad - vlastní lihovinu!

bottom of page